Contact Us
www.karakter-test.nl

Over de karakter-test

Karakter en persoonlijkheid zijn begrippen die vooral in de psychologie worden gebruikt. In dit geval wordt met psychologie bedoeld, de systematische bestudering van het menselijk gedrag, zowel als individu als in groepsverband.

Vanuit alle theorieƫn zijn alle geleerden het wereldwijd eens dat de persoonlijkheidskenmerken: extravert, introvert, emotie en activiteit van belang zijn bij dat gedrag. Karakter wordt ook weI de geƫvalueerde (gevormde) persoonlijkheid genoemd. Zo oud als de mens is heeft hij geprobeerd om mensen in karakters te typeren. Een veel toegepaste psychologische test of persoonlijkheidstest is de Big5. De Big5 geeft inzicht in de persoonlijkheid van iemand op basis van een vijftal factoren, te weten: extraversie, vriendelijkheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en openheid.

Hoewel veeI toegepast kent de Big5 een aantal discutabele punten. Belangrijk punt is dat de Big5 als persoonlijkheidstest vooral in gaat op gedrag van mensen. Gedrag dat echter per situatie en in de tijd kan verschillen.

Karaktertest sluit aan bij vaste eigenschappen

Gevaar van de Big5 als psychologische test of persoonlijkheidstest is dan ook dat - bijvoorbeeld in een situatie waarin kandidaten voor een vacature worden beoordeeld - een onjuist of incompleet beeld van de kandidaat wordt opgebouwd. Het gedrag van iemand kan zich na de test vrij snel wijzigen. En mogelijk komt in de specifieke werkkring een ander gedrag tot uiting dan op basis van de test werd verwacht.

De karakter-test probeert in deze tekortkoming van de Big5 als persoonlijkheidstest te voorzien door aan te sluiten bij een aantal vaste eigenschappen van een persoon die in zijn of haar karakter besloten liggen.

Factoren karaktertest

In de karakter-test wordt onderscheid gemaakt naar een drietal basisfactoren, een tweetal complementaire factoren en vier tendensfactoren waarmee het karakter van een persoon is te beschrijven. De drie basisfactoren zijn emotionaliteit, activiteit en secundariteit. De twee complementaire factoren zijn breedte van bewustzijn en polariteit. Tendensfactoren zijn aviditeit, zintuiglijke aanspreekbaarheid, tederheid en intellectuele passie.


Karaktertypen

De scores op bovenstaande factoren leidt tot een achttal karaktertypen die onderscheiden worden in de karakter-test, te weten :

  • Apathisch
  • Charismatisch
  • Nerveus
  • Gepassioneerd
  • Flegmatisch
  • Sanguinisch
  • Sentimenteel
  • Amorf