Contact Us
www.karakter-test.nl

Informatie voor bedrijven

De winst van de test heeft 2 kanten. De geteste persoon krijgt een beter beeld van zichzelf en u als werkgever kan een persoon op de juiste functie plaatsen. De test wordt gevolgd door een overzichtelijke rapportage. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot een nadere toelichting van de rapportage door een psycholoog.

Wilt u als bedrijf of instantie sollicitanten of bestaande werknemers laten testen met behulp van de karaktertest?

Dat kan!

Kosten test

De kosten voor het maken van een test bedragen slechts €75 per test. Dit is inclusief de rapportage. Stelt u prijs op een toelichtend gesprek met een psycholoog dan zijn daar extra kosten aan verbonden.

De kosten voor de test draagt u als bedrijf. Geteste kandidaten hoeven niets te betalen.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via:

info@karakter-test.nl

of of per telefoon 0418 51 66 80


Karaktertypen

De scores op bovenstaande factoren leidt tot een achttal karaktertypen die onderscheiden worden in de karakter-test, te weten :

  • Apathisch
  • Charismatisch
  • Nerveus
  • Gepassioneerd
  • Flegmatisch
  • Sanguinisch
  • Sentimenteel
  • Amorf