Contact Us
www.karakter-test.nl
logo Janssen& de Vos karaktertest

Informatie voor kandidaten

Bedrijven of instellingen willen om diverse redenen graag sollicitanten of bestaande medewerkers testen. Een bedrijf kan u dus benaderen om de karakter-test uit te voeren om zo een beeld te vormen over uw persoonlijkheidskenmerken en uw karaktertype.

De test bestaat uit 90 vragen en is zuiver psychologisch van aard en sluit elke vorm van goed of slecht uit. De test tracht kwaliteiten noch gebreken in het daglicht te stellen, maar uitsluitend een wijze van "zijn" en "gevoelen" weer te geven.

De test meet ook geen aanleg of capaciteiten zoals intelligentie of geheugen, want dat zijn geen karaktertrekken: hiervoor bestaan andere tests.

Kosten test

De kosten voor het maken van een test bedragen slechts €75 per test. Dit is inclusief de rapportage. Stelt u prijs op een toelichtend gesprek met een psycholoog dan zijn daar extra kosten aan verbonden.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via:

info@karakter-test.nl

of of per telefoon 0418 51 66 80


Karaktertypen

De scores op bovenstaande factoren leidt tot een achttal karaktertypen die onderscheiden worden in de karakter-test, te weten :

  • Apathisch
  • Charismatisch
  • Nerveus
  • Gepassioneerd
  • Flegmatisch
  • Sanguinisch
  • Sentimenteel
  • Amorf